Ga naar de inhoud

Excel templates

De Excel templates op deze pagina helpen bij het voorbereiden van de onderneming op een verkoop. Het bevat de belangrijkste documenten die nodig zijn voor een financiële due diligence (bijv. een financieel Fact Book, EV naar equity bridge, overname balans bij completion accounts en analyses van het netto werkkapitaal). De Excel-templates op deze pagina zijn gratis te downloaden en aan te passen (geen enkel bestand is met een wachtwoord beveiligd). De cijfers in de Excels kunnen worden gewijzigd om de financiën van de betreffende onderneming weer te geven. De belangrijkste waar rekening mee te houden zijn consistentie (alle afzonderlijke uitsplitsing moet aansluiten op de lead cijfers) en kwaliteit (geen formule fouten, geen bronvermelding vermelden, geen verborgen bladen / rijen / kolommen, enz.).

Financieel Fact Book

Factbook Excel voorbeeld template

Een Financial Fact Book (of Databook) is een vorm van een verkoop rapportage. Het Fact Book bevat belangrijke financiën die relevant zijn voor de transactie. Het presenteren van alle financiële gegevens in één Excel bestand zorgt voor consistentie en kwaliteit; het bevat analyses van de wederkerende onderliggende winstgevendheid van het bedrijf (Aanpaste EBITDA) en toont de netto schuldpositie (inclusief alle kas- en schuldachtige items).

Deze Excel-template geeft een voorbeeld van een Fact Book van een financiële due diligence aan de verkoopkant. Het bevat de minimaal vereiste sheets voor een kwalitatief en nuttig Fact Book te gebruiken bij een transactie, namelijk:

  • Lead overzichten: resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht.
  • Value drivers: belangrijke factoren die van invloed zijn op de ondernemingswaardering, zijnde: aangepaste EBITDA, aangepaste netto schuld positie en genormaliseerd netto werkkapitaal.
  • Resultatenrekening sectie (PL): winst- en verliesrekening, verschillende omzetuitsplitsingen en operationele kosten.
  • Balans sectie (BS): balans voor capital employed, analyse van voorraden, ouderdomsanalyse van handelsschulden en handelsvorderingen.
  • Kasstroom sectie (CF): vrij kasstroomoverzicht, capex overzicht, maandelijkse netto-werkkapitaalbewegingen en dagenstatistieken (DSO, DIO en DPO).
  • Prognose sectie (FC): een bedrijfsplan voor de komende 5 jaar, inclusief resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en beschrijving van de onderliggende veronderstellingen.

Downloaden

Klik hieronder om te downloaden:

Verdere toelichting

De Excel template is bedoeld als uitgangspunt en om een ​​algemeen idee te geven hoe een financieel Fact Book eruit ziet. Deze moet specifiek worden gemaakt naar de betreffende te verkopen onderneming. Er kunnen aanvullende analyses worden toegevoegd, zoals:

Resultatenrekening analysesBalansanalyses
Omzet prijs- en volumeanalysesVerloop schema vaste activa
Brutomarge per product, type en regioVaste activa per type en locatie
Omzet, brutomarge en EBITDA per locatie of fabriekUitsplitsing overige vorderingen, schulden
Personeelsontwikkeling per maand en per afdelingBerekening voorziening voor dubieuze debiteuren
Maandelijkse resultatenrekeningBerekening van voorziening voor verouderde voorraden
Maandelijkse gedetailleerde uitsplitsing van operationele kostenOverzicht van liquide middelen per land
WisselkoersblootstellingVerloop schema eigen vermogen
Winst- en verliesrekening in constante valutaBerekening van voorzieningen
Ondernemingswaarde naar aandelenwaarde brugOverzicht van de gerapporteerde nettoschuld, inclusief voorwaarden
Berekening leningsconvenanten
Uitgestelde belastingvordering of uitgestelde belastingverplichting
Uitsplitsing van de niet uit de balans blijkende verplichtingen

EV to Equity Excel-template

Ondernemingswaarde naar aandelenwaarde voorbeeld template

De Enterprise to Equity value template bevat een brug van de ondernemingswaarde naar de aandelenwaarde, inclusief een watervalgrafiek. De Excel bevat ook een aangepaste netto schuld tabel en een genormaliseerd overzicht van het netto werkkapitaal op basis van een gemiddelde stand van de laatste twaalf maanden (LTM), de laatste zes maanden (L6M) en de laatste drie maanden (L3M). Waar nodig kunnen opmerkingen worden toegevoegd.

Downloaden

Klik hieronder om te downloaden:

Netto werkkapitaal

Werkkapitaal analyse voorbeeld template

Het Excel template voor werkkapitaal bevat de belangrijkste analyses en grafieken van het werkkapitaal en bevat de onderliggende formules. Het bevat sheets zoals brug van gerapporteerde naar aangepaste netto werkkapitaal, een recast netto werkkapitaal overzicht, dag statistieken (DSO, DIO, DPO en CCC) en hoofdindicatoren (minimum, maximum, gemiddelde laatste twaalf maanden).

Downloaden

Klik hieronder om te downloaden:

Overnamebalans bij completion accounts

Voorbeeld overnamebalans

Wanneer de transactie is gestructureerd met completion accounts, moet een voorlopige en definitieve overnamebalans worden opgesteld. Deze template bevat een tabel die voor dit doel kan worden gebruikt. Daarnaast bevat het een sheet met daarin een voorbeeld van de netto schuldpositie met verwijzing naar de betreffende schuld definitie in een koopovereenkomst.

De koopovereenkomst moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van schulden en liquide middelen om de balans rekeningen toe te wijzen aan schulden / liquide middelen of werkkapitaal. De classificatie is bij voorkeur op kolommenbalans rekening niveau. Daarom zijn de rekeningen in de template gegroepeerd en bevatten ze open regels waar de referenties naar de kolommenbalans moeten worden toegevoegd.

Downloaden

Klik hieronder om te downloaden:

Voorbeeld informatieverzoeklijst

Voor het uitvoeren van het due diligence-proces moet u een volledig gedocumenteerde en voorbereide virtuele dataroom gereed hebben. De koper en zijn adviseurs zullen toegang krijgen tot de dataroom en het onderzoek naar uw bedrijf starten. Gebruik onderstaande voorbeeld informatieverzoeklijst in Excel om de juiste en adequate informatie in de dataroom te verzamelen.

Downloaden

Om te downloaden klik hieronder:

Meer info over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *