Ga naar de inhoud

Na verkoop

De transactie is nog niet klaar na ondertekening van de koopovereenkomst. Afhankelijk van hoe de deal is gestructureerd en wat contractueel is overeengekomen kan de finale koopprijs zelfs nog veranderen.

Locked box versus completion accounts
Een transactie kan worden gestructureerd als een locked box of door gebruik te maken van completion accounts. Bij een locked box wordt de ondernemingswaarde en aandelenwaarde op een vaste datum ‘vergrendeld’. Deze datum is vaak het einde van het boekjaar en wordt de lock box-datum genoemd. Bij het gebruik van completion accounts is de aandelenwaarde en dus de definitieve koopprijs op het moment van ondertekening nog niet bekend. Een overnamebalans moet worden opgesteld door de koper om tot de uiteindelijke koopprijs te komen.

Als een earn-out is overeengekomen
Bij een earn out wordt een deel van de koopprijs in de toekomst betaald en alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vaak is de earn out gekoppeld aan het behalen van een toekomstige financiële maatstaf (bijv. omzet of EBITDA). Een deel van de koopprijs kan ook later betaald worden, zonder voorwaarden. Dit is een vorm van een uitgestelde betaling (deferred consideration).