Ga naar de inhoud

Vrije kasstroom

Allereerst moeten we beginnen bij de basis. Wat wordt er precies verkocht? In tegenstelling tot wat velen denken is een koper alleen geïnteresseerd in de toekomstige kasstromen van een onderneming en niet in de historische resultaten. Immers, je koopt de toekomst! Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld: wanneer een koper specifieke activa wilt kopen zoals intellectueel eigendom of het elimineren van een concurrent. Echter, in de meeste gevallen draait het om de toekomstige kasstromen. Dus, als we de waarde van een onderneming willen vaststellen moeten we kijken naar de kasstromen die de onderneming in de toekomst zal geen genereren.

Hoe hoger de toekomstige netto kasstromen, hoe hoger de ondernemingswaardering.


Definitie vrije kasstroom

De netto kasstromen welke worden gebruikt in een bedrijfswaardering zijn de zogenaamde vrije kasstromen (of Free Cash Flows; FCF). Deze zijn te berekenen als:

Resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen (EBITDA)
Min: betaalde belastingen
Plus / min: verandering in netto werkkapitaal
Min: kapitaalinvesteringen (capex)
= Netto vrije kasstroom (FCF)


Wat betekend het?

De gedachte achter de FCF is dat dit het vrije beschikbare bedrag is wat een bedrijf realiseert na aftrek van operationele kosten en de investeringen welke benodigd zijn om de activa van de onderneming te onderhouden (bijvoorbeeld onderhoud van machines of installaties). In andere woorden, de netto liquide middelen die beschikbaar zijn om uit te betalen aan de eigenaren of aandeelhouders van de onderneming. Rente kosten worden niet meegenomen aangezien deze afhankelijk zijn van hoe een potentiële koper de transactie zal financieren (volledig met eigen liquide middelen of met externe leningen). Afschrijvingen worden niet meegenomen aangezien deze niet-geld (non-cash) zijn.

EBITDA multiple

De meeste kopers bepalen de ondernemingswaarde door middel van een prognose van de toekomstige kasstromen, welke vervolgens worden gebruikt als input in een discounted free cash flow waarderingsmodel. Dit model bepaald de contante waarde van de toekomstige netto kaststromen. Voor communicatie met een verkoper zal een koper verwijzen naar een vermenigvuldiger tegen het resultaat van de onderneming, de zogenaamde multiplier of multiple. Bijvoorbeeld 5 keer EBITDA of 10 keer netto resultaat. Een multiplier is een getal welke gebruikt wordt om de onderhandelingen tussen koper en verkoper te versimpelen en tevens om de waardering te kunnen vergelijken met andere soortgelijke transacties. Bijvoorbeeld, als een directe concurrent recent is verkocht voor een multiple van 10 keer EBITDA, is het waarschijnlijk dat de waardering van het te verkopen bedrijf tevens een multiple in de buurt van 10 zal hebben.

De multiplier is sterk afhankelijk van de sector waarin je onderneming actief is en de vraag ernaar. Hoe meer potentiële kopers geïnteresseerd zijn, hoe hoger de multiple. Voor bedrijven actief in de IT sector (bijvoorbeeld cloud hosting solutions) worden doorgaans hoge multiples gebruikt (meer dan 10). Normaal gesproken zal een multiple tussen de 5 en 10 liggen. Wat in andere woorden betekend dat het 5 tot 10 jaar kost voordat een koper de investering heeft terugverdiend (zonder rekening te houden met synergie voordelen, etc).

Naast de sector zijn er ook bedrijfsspecifieke factoren welke de waarde van een te verkopen onderneming positief beïnvloeden.

De volgende factoren verhogen de ondernemingswaarde:
– Constant groeiende omzet en winstgevendheid
– Een loyaal klantenbestand
– Geen afhankelijkheid van een belangrijke klant (of een belangrijke leverancier)
– Een hoge geldconversie ratio (wat betekent: lage operationele kosten en weinig vereiste bedrijfsinvesteringen)

Natuurlijk, het omgekeerde van bovenstaande factoren beïnvloed de ondernemingswaarde negatief (bijvoorbeeld sterke afhankelijkheid van één klant).

Bepaal de verkoopwaarde

Het bepalen van de ondernemingswaarde is een belangrijke en geen gemakkelijke stap. Veel transacties waaraan ik heb gewerkt zijn uiteindelijk mislukt vanwege te hoge prijsverwachtingen van de verkoper. Aan de andere kant zullen alle potentiële kopers zeggen dat het bedrijf minder waard is dan wat er gevraagd wordt. Je wilt niet verkopen voor een te lage prijs, omdat je je bedrijf maar één keer kan verkopen! Een externe financieel specialist (een zogenaamde business valuation expert) kan helpen bij het bepalen van een range van de ondernemingswaarde. Deze specialisten helpen bij het analyseren en evalueren van de toekomstige omzet en kasstromen en weten welke multipliers zijn gebruikt bij recente vergelijkbare transacties.

Voordat een verkoopproces wordt gestart is het belangrijk om de ondernemingswaarde te weten, hoe deze waarde is berekend en wees bereid om deze waarde te verdedigen in de onderhandelingen!

Meer info over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *