Ga naar de inhoud

Evalueer biedingen

Evalueren van bindende biedingen

Nadat investeerders hun due diligence hebben afgerond zullen ze een bindend bod doen, aangevuld met een mark-up versie van de koopovereenkomst. In tegenstelling tot de niet bindende bieding is een bindend bod juridisch bindend. Als het bod van een koper wordt geaccepteerd is de koper wettelijk verplicht om te voldoen aan de voorwaarden in de bieding. Tevens is de verkoper wettelijk gebonden aan dezelfde voorwaarden.

Het evalueren van bindende biedingen is niet zo eenvoudig als het selecteren van de bieding met de hoogste prijs. Enkele aanvullende belangrijke overwegingen:

Moment van betaling

Is er sprake van een uitgestelde betaling of een earn-out?

  • Een uitgestelde betaling betekent dat een deel van de aankoopprijs na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar) wordt betaald.
  • Bij een earn-out is een deel van de koopprijs voorwaardelijk. Dit deel wordt betaald na een bepaalde tijd en alleen als aan alle voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld het managementteam dat minstens een jaar in de onderneming moet blijven of het realiseren van een bepaald bedrag aan omzet.

Zorg in beide situaties voor zekerheden dat de koper het bedrag in de toekomst kan betalen, bijvoorbeeld door de betreffende bedragen op een derden rekening (escrow) te storten.

Het lezen van de koopovereenkomst

Definities

De belangrijkste financiële clausules in de koopovereenkomst zijn afhankelijk of de transactie is gestructureerd als een locked box of dat er completion accounts gebruikt worden.

Bij een locked box wordt de berekening van de ondernemingswaarde naar de aandelenwaarde als een bijlage bij de koopovereenkomst gevoegd. Dit betekent dat het overzicht in deze bijlage de finale koopprijs zal tonen die voor de onderneming betaald zal worden. Vanwege de specifieke kenmerken van een locked box is deze prijs “vast” en kan niet worden gewijzigd.

Bij gebruik van completion accounts is de finale koopprijs pas bekend na juridische sluiting. Namelijk op het moment dat de koper – welke na ondertekening van de koopovereenkomst dus de nieuwe eigenaar is – de overname balans heeft opgesteld. De koopovereenkomst bevat alleen de ondernemingswaarde en niet de aandelenwaarde. De definitieve bedragen voor liquide middelen, schulden en werkkapitaal zijn nog niet bekend aangezien deze op een toekomstige sluitingsdatum moeten worden berekend. De in de koopovereenkomst opgenomen juridische definities van schuld, liquide middelen en netto werkkapitaal niveau (target of peg) zijn van cruciaal belang! Deze definities bepalen namelijk hoe deze bedragen moeten worden berekend bij de sluiting.

Zorg ervoor dat de juridische definities van schulden, liquide middelen en werkkapitaal in de koopovereenkomst duidelijk zijn om toekomstige discussies te voorkomen. Waar mogelijk gebruik rekeningnummers vanuit de kolommenbalans voor elk van de items. Laat deze definities niet alleen over aan de juristen, zorg dat de accountants of transactieadviseurs ook betrokken zijn!

Garanties en vrijwaringen

Garantie
Een garantie is een clausule in de koopovereenkomst waarin de verkoper een verklaring verstrekt over een specifiek gebied of element van de onderneming. De verkoper moet bijvoorbeeld in de koopovereenkomst vermelden dat “Alle vorderingen inbaar zijn en de verkoper niet op de hoogte is van incassoproblemen” of “De financiën en boekhouding van de onderneming voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke en boekhoudkundige normen en zijn tijdig ingediend bij de respectievelijke autoriteiten ”.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen onder een garantie moet de koper bewijzen dat de gegarandeerde situatie niet waar was op moment van tekenen van de koopovereenkomst. Tevens moet de koper aantonen wat het bedrag aan schade is wat hierdoor is opgelopen.

Vrijwaring
Een vrijwaring is ruimer en biedt de koper bescherming voor het geval dat de koper na overname schade oploopt in een bepaald gebied. De verkoper zal dan onder deze clausule de betreffende opgelopen schade vergoeden. Een koper kan bijvoorbeeld vragen om een ​​volledige belastingvrijwaring. Dit betekent dat als er na de acquisitie belastingclaims ontstaan ​​welke betrekking hebben op de historische periode voorafgaand aan de overname, de verkoper deze claims moet vergoeden aan de koper.

Bij het beoordelen van garanties en vrijwaringen is het belangrijk te kijken naar het maximale bedrag of limiet, de tijdsperiode (hoe lang blijft verkoper verantwoordelijk) en hoe gefinancierd. Het laatste kan bijvoorbeeld door een deel van de koopprijs in een derdenrekening te betalen. Hoe minder garanties en vrijwaringen, hoe beter voor een verkoper.

Vereisten na overname

Moet de verkopende eigenaar na overname nog participeren in de onderneming? Zo nee, hoe ziet het concurrentiebeding eruit en komt deze overeen met de toekomstige plannen van de verkoper? De koper wilt voorkomen dat de verkoper een soortgelijk bedrijf start, maar afhankelijk van hoe de clausule is geformuleerd is het mogelijk om een ​​gerelateerd bedrijf te starten indien dat de plannen zijn.

Betrek altijd een jurist bij de beoordeling van het bindende bod en de koopovereenkomst. Het onderhandelingsproces over de koopovereenkomst is lang en gebeurd vaak in zeer juridische termen. Zorg ervoor dat alle voorwaarden van verkoop duidelijk zijn! Wordt niet onder druk gezet om binnen een strikte deadline af te ronden en ondertekenen.

Andere overwegingen

Naast prijs en juridische aspecten is het belangrijk te overwegen wat het type koper is en of de plannen van die koper aansluiten bij de wensen van de verkoper. Een private equity welke het doel heeft om de onderneming te integreren in één van hun bestaande bedrijven zal dat doen om synergievoordelen te realiseren. Een van de meest voorkomende synergiën is besparingen op werknemers. Dit betekent dat een groot deel van het personeel van de onderneming na overname kan worden ontslagen. Vooral “dubbele” functies lopen gevaar. Zo zijn er geen dubbele ondersteunende functies nodig, zoals boekhouding, HR, IT, enz. Vaak blijven alleen de werknemers over die direct te relateren zijn aan de verkoopfunctie van de onderneming.

Het is volkomen normaal dat een verkoper de koper vraagt ​​om in de bindende bieding aan te geven welke plannen ze hebben met de onderneming. Als dit voor de verkoper niet duidelijk is of er vragen over zijn zorg er dan voor dat deze vóór de ondertekening gesteld zijn. Hoewel een koper zich juridisch niet zal binden aan toekomstige toezeggingen of plannen met de onderneming is het wel goed om de intentie te kennen voor spijt te krijgen van de verkoop aan een dergelijke investeerder. Vooral als er relaties of vrienden in het bedrijf achterblijven is het belangrijk te zorgdragen dat deze een goede toekomst behouden. Gezien de omvang van het bedrijf kan het zelfs van groot belang zijn voor de werkgelegenheid in de omgeving.

Kijk bij het beoordelen van een bieding verder dan alleen de financiële of juridische voorwaarden.

Meer info over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *