Ga naar de inhoud

Voor verkoop

Een verkoper kan een bedrijf maar één keer verkopen. Wanneer het verkoopproces start en de eerste potentiële investeerders zijn gecontacteerd gaat het proces in een stroomversnelling. Het doorlopen van een verkoopproces vereist een aanzienlijke investering, zowel in tijd als in geld. Met een mislukte verkoop is deze investering verloren en zal het lastig zijn om de komende jaren erna opnieuw een verkoopproces te starten. Dit omdat potentiële investeerders afgeschrikt of niet langer geïnteresseerd zijn. Om een ​​snel en efficiënt verkoopproces te realiseren moet er van tevoren een aantal zaken voorbereid worden.

Bepaal de doelstelling en kies de beste financieringsoptie
Afhankelijk van de te realiseren doelstelling is een verkoop van (een deel van) het bedrijf wellicht niet de beste optie. Bepaal een heldere en concrete doelstelling en ga na wat de beste manier is om dat doel te realiseren. Als de doelstelling is om additionele financiering te verkrijgen voor de aanschaf van nieuwe installaties of machines, of voor financiering van werkkapitaal, is het beter om een ​​lening te verkrijgen via een bank of crowdfunding. Ga alle beschikbare financieringsopties na voordat een verkoopproces gestart wordt.

Het beste moment en hoe voor te bereiden
Na het nemen van het besluit tot verkoop is de volgende stap het bepalen van het beste moment om te verkopen. Dit is afhankelijk van zowel externe factoren (bijv. hoe gaat het met de economie) en interne factoren (bijv. laat het bedrijf groeiende omzet en winstgevendheid zien). Naast de timing zijn er verschillende dingen die er geregeld moeten worden om een bedrijf voor te bereiden en om er zeker van te zijn dat de hoogst mogelijke verkoopwaarde gerealiseerd gaat worden.

Welke adviseurs zijn er nodig
In elke M&A transactie participeren een groot aantal externe adviseurs. Dit aantal kan variëren van 1 tot meer dan 10. Of er een externe adviseur nodig is hangt af van verschillende factoren (bijv. omvang van het bedrijf, de geschatte verkoopprijs, complexiteit van de transactie en ervaringen met eerdere transacties). Begrijp wat elke adviseur doet, of er een adviseur nodig is en zo ja, hoe de juiste adviseur te kiezen.