Ga naar de inhoud

Verband tussen EBITDA, schuld en werkkapitaal

Na het lezen over EBITDA aanpassingen, kas- en schuldachtige items en netto werkkapitaal, zou je kunnen denken dat alle items afzonderlijk van elkaar staan en niet verbonden of gerelateerd zijn. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat alle aanpassingen gekoppeld zijn en hoe iets in EBITDA wordt behandeld tevens bepaald hoe het in het werkkapitaal moet worden behandeld en vice versa.

Schuld of werkkapitaal

Kijkende naar de balans kunnen rekeningen liquide middelen- of schuldachtig zijn of kunnen ze deel uitmaken van het werkkapitaal. Dit betekent dat als bepaalde balansposten als onderdeel van liquide middelen of schuld worden gedefinieerd deze betreffende posten moeten worden uitgesloten van het werkkapitaal.  Deze uitsluiting is zowel bij de berekening van het genormaliseerde werkkapitaal niveau als het werkelijke werkkapitaal bij juridische sluiting. Dit betekent dat een werkkapitaal aanpassing in elke maand van de afgelopen 12 maanden moet worden gekwantificeerd en uitgesloten als het werkkapitaaldoel is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

Niet-operationeel of eenmalig

Als bepaalde items in EBITDA zijn aanpast omdat ze niet-operationeel of eenmalig zijn moeten de openstaande saldi op de balans van deze items ook worden uitgesloten van het werkkapitaal. Met andere woorden, het openstaande saldo op de balans van deze posten moet worden beschouwd als liquide middelen of schuld. Als bijvoorbeeld ontslagvergoedingen als eenmalig worden beschouwd en deze kosten zijn aangepast in EBITDA, dan moet het openstaande bedrag aan nog te betalen ontslagvergoedingen bij juridische sluiting worden toegevoegd aan de netto schuld. Bij het bepalen van aanpassingen is het cruciaal na te gaan welke impact ze hebben op EBITDA en schulden / liquide middelen.

EBITDA aanpassingen worden vermenigvuldigd met de multiple en hebben derhalve altijd een grotere impact op de koopprijs. Aanpassingen in de netto schuld gaan euro voor euro en de impact is beperkt tot het openstaande saldo op de juridische sluitingsdatum.

Meer info over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *